Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište je građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Reciklažna dvorišta imaju važnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom, jer služe kao značajna poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača otpada.

Zakonsko utemeljenje gradnje reciklažnih dvorišta može se naći u različitim propisima, npr. u čl. 15. Zakona o otpadu propisuje se obveza postavljanja odgovarajućih spremnika i osiguranje gradnje reciklažnih dvorišta za odvojeno skupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom.

Otpad koji možete odložiti u reciklažnim dvorištima:

  • papir
  • karton
  • plastika
  • metalna ambalaža
  • stiropor
  • stare baterije
  • stakleni ambalažni otpad
  • ravno staklo
  • PET - boce
  • PE - folija
  • limenke
  • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
  • metalni glomazni otpad
  • elektronički otpad
  • glomazni otpad
  • akumulatore
  • fluorescentne cijevi
  • motorno ulje
  • boje i lakovi
  • gajbe
  • građevinski otpad (šuta)
  • zeleni otpad
  • stari lijekovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.