Kontejner za rasuti materijal

Namjena

Unutrašnji transport rasutih materijala

 • graditeljstvo
 • poljoprivreda-umjetno gnojivo
 • stočarstvo-hrana za stoku, smjese
 • metalna industrija-strugotina
 • drvna industrija-obresci, piljevina
 • reciklaža-sitni otpad

Ostale karakteristike

 • robusna izvedba
 • prilagođen za sve viličare
 • jednostavna upotreba

Opcije

 • moguća zatvorena izvedba sa vratima
 • mogućnost izrade ojačane varijante
 • vodonepropusna izvedba sa ventilom za ispust tekućine

Mogućnost izrade prema specifičnim dimenzijama.

KRM-15

Tehničke karakteristike

NAZIV KRM-15
 Volumen, m3 1,5
 Težina, kg
285
 Nosivost, kg
1.500
 Dužina (L), mm
 1985
 Širina (W), mm
1800
 Visina (H), mm

860

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.