O nama

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

LECOTECH d. o. o. uveo je sustav upravljanja kvalitetom i okolišem sukladno sa zahtjevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 da bi postigao najviši mogući nivo kvalitete svojih proizvoda i usluga u djelatnosti: Proizvodnja strojeva i opreme za ekologiju te izrada i ugradnja bravarskih i metalnih konstrukcija, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem sastavni je dio naše poslovne politike i strategije razvoja organizacije, a određena je jasno postavljenim ciljevima kvalitete i okoliša te je prilagođena samoj organizaciji.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, naša politika usmjerena je na ispunjavanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana:

Kupci - korisnici usluga

  • Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetno izvedene usluge, fleksibilnost i poštivanje rokova
  • Kontinuirano uvoditi inovacije i podizati efikasnost našeg rada

Dobavljači - kooperanti

  • Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu

Zaposlenici

  • Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije
  • Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti

Tijela državne uprave

  • Poslovati u skladu sa zakonskim propisima i kontinuirano se usklađivati sa svim obvezama usklađivanja vezanim na okoliš
  • Primjenom sustava upravljanja okolišem prevenirati onečišćenja, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i povećavati energetsku učinkovitost

Vlasnik - direktor

  • Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
  • Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj

Bjelovar, 26.03.2018.

Direktor: Slavko Cikoja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.