OS-Z odsisni stol za zavarivanje

MODEL širina w (mm)  visina h (mm) dužina l (mm)
OS-Z 800 800 1000 1500 2000
 OS-ZB 800 1600

Sastoji se od:

  • radne površine
  • koju čini rešetka kroz koju se vrši odsis štetnih plinova nastalih kod zavarivanja
  • komore sa ladicom gdje se prikupljaju teže čestice.

Priključak odsisa sa stražnje ili bočne stranice po izboru.Solovi su namijenjeni za siguran rad u procesu brušenja i zavarivanja.

Opcije

  • druga boja
  • rasvjeta stola
  • električni priključak na stolu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.