OS-ZB odsisni stol za zavarivanje i brušenje

MODEL širina w (mm)  visina h (mm) dužina l (mm)
OS-Z 800 800 1000 1500 2000
 OS-ZB 800 1600

Sastoji se od:

  • radnog stola identičnog kao kod stola za zavarivanje
  • hvatača iskri sa zakretnim bočnim stranicama
  • nape koja nam omogućuje odsis sa gornje strane

Priključak odsisa može se napraviti sa gornje, stražnje ili bočne stranice.

Stol omogućuje regulaciju odsisa sa gornje ili donje strane.

Hvatač iskri lovi leteće užarene čestice nastale kod brušenja, oduzima im energiju i one se talože u ladicu komore.Stolovi su namijenjeni za siguran rad u procesu brušenja i zavarivanja.

Opcije

  • druga boja
  • rasvjeta stola
  • električni priključak na stolu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.