Prijenosna pumpa za naftu

Primjena u industriji

 • punjenje kamiona i viličara

Primjena u poljoprivrednim radovima

 • punjenje traktora i ostale poljoprivredne mehanizacije (plavi diesel)

Ostale moguće primjene

 • javna poduzeća, otoci i marine, gradilišta, šumarstvo i dr.

Modeli prijenosne pumpe za naftu

Tip prijenosne pumpe za naftu Volumen, Litara Protok (Litara/min)
 Vertikalna PPN-05 500 50-80
 Vertikalna PPN-1 1000
 Vertikalna PPN-2  2000
 Vertikalna PPN-3  3000

Moguće izvedbe

 • horizontalna ili vertikalna
 • izvedba sa jednom ili dvije stjenke (plašta)
 • standardna ili EKO-S izvedba
 • valobrani protiv ljuljanja nafte pri transportu MNP-a
 • ugradnja tankvane ispod pumpe
 • kontrola potrošnje pomoću chip-kartice

Moguće izvedbe pogona

 • 220V
 • 12V
 • 24V
 • kombinirani pogon (220V/24V/12V)
 • stlačeni zrak
 • 380V - S izvedba
PPN-05

Tip prijenosne pumpe za naftu Volumen, Litara Protok (Litara/min)
 Vertikalna PPN-05 500 50-80

PPN-1

Tip prijenosne pumpe za naftu Volumen, Litara Protok (Litara/min)
 Vertikalna PPN-1 1000 50-80

PPN-2


Tip prijenosne pumpe za naftu Volumen, Litara Protok (Litara/min)
 Vertikalna PPN-2 2000 50-80

PPN-3


Tip prijenosne pumpe za naftu Volumen, Litara Protok (Litara/min)
 Vertikalna PPN-3 3000 50-80

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.