Stambeni kontejner

Proizvodni program

  • uredski
  • stambeni
  • kombinirani
  • skladišni
  • specijalni kontejner s tankvanama
  • spremište opasnog otpada
  • kontejneri prema zahtjevu kupca

Kontejneri su napravljeni po ISO standardu pa je samim time manipulacija i transport olakšan.

Viličar: utori za vilice, Dizalica: sajle kroz gornje kuteve kontejnera.

ISO standard dimenzije 20", opcija 10" do 30

Dužina      6.058 mm (opcija 3.048 mm - 9.100 mm)  
Širina 2.438 mm (opcija 3.000 mm)
Vanjska visina 2.591 mm (opcija 2.791 mm ili 3.100 mm)
Unutarnja visina 2.300 mm (opcija 2.500 mm ili 2.800 mm)
Konstrukcija čelični profili 3 - 5 mm i cijevna
konstrukcija spojena zavarivanjem
Boja kontejnera boja 
opcija: RAL boja po želji kupca
Pod 1,5 mm vinil obloga
18 mm OSB iverica
mineralna vuna 0,8 mm
cijevna konstrukcija
lim 0,55 mm
Otvori u podnom
profilu za viličar
sa otvorima za viličar
bez otvora za viličar
Krov pocinčani lim 0,55 mm - 2 puta savijan
metalna konstrukcija
kamena vuna 100 mm
PU panel 30 mm
Vanjski prednji
i bočni zidovi
50 - 80 mm PU panel
Vanjski i unutarnji
zidovi
PU panel 40 mm
Prozori i vrata PVC vrata
metalna vrata
PVC prozori
opcija: prozori sa roletama
Električne
instalacije
Industrijski priključak 32 A, Električni ormar
sa FID sklopkom, automatski osigurači,
Neonska rasvjeta, brodska lampa za kupaone
Opcije Ugradnja sanitarnog čvora ( WC, tuš )
Priprema za ugradnju kuhinje ( voda, odvod )

PROIZVODIMO KONTEJNERE PO ZAHTJEVIMA NARUČITELJA!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.